Aktuality

Home / Aktuality

Aktuality

 

Souhrn hlavních výsledků projektu a jejich dopadů na perlorodku

V rámci projektu byla realizovaná identifikace, lokalizace a digitalizace střetů vyplývající z plánovaných opatření v lesním hospodářském plánu na roky 2014 – 2024 vůči potravním zdrojům perlorodky a pramenné síti v povodí řeky Blanice. Výsledky tak umožní zefektivnit ochranu důležitých potravních zdrojů v rámci hospodářské činnosti ve VVP Boletice. Z výsledků bioindikačních hodnocení dále jednoznačně vyplývá, že žádné z hodnocených pramenišť není pro raná vývojová stádia perlorodek toxické. Detrit z testovaných pramenišť tak představuje významný potravní zdroj, který je možné použít při realizaci odchovných cyklů perlorodky říční v rámci ZP. Kromě toho byla ověřena možnost šíření juvenilních perlorodek prostřednictvím hostitele ve VVP Boletice a navazujícím toku Blanice a jejích přítoků. Ve vazbě na hostitele tak bylo jako tzv. „management unit“ pro perlorodku označeno celé povodí horní Blanice. V tomto kontextu je vhodné uvažovat o komplexní ochraně pstruhů prostřednictvím omezení rybářského hospodaření s důrazem na přirozenou reprodukci a také o odstranění migračních překážek v toku.Mapa lokalizovaných pramenišť ve VVP BoleticeMapa lokalizovaných pramenišť ve VVP Boletice


Lokalizace

Lokalizace označených pstruhů pomocí telemetrického přijímače v terénu


Propustek

Problematický propustek pod Arnoštovem, který zejména za nízkých průtoků omezuje migrace pstruhů.


Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Záchranného programu pro perlorodku říční konaný 29. 11. od 10 hodin v areálu České zemědělské univerzity v Praze.

Prosíme zájemce, aby nám svou účast dali vědět dopředu.

pozvanka-nf-czu


 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Záchranného programu pro perlorodku říční konaný 25. 4. v Prachaticích.

Prosíme zájemce, aby nám svou účast dali vědět dopředu.

Více informací viz pozvánka níže:

 

Pozvánka na seminář Záchranného projektu

Pozvánka na seminář Záchranného projektu

 


 

Prezentace výsledků na XV. České rybářské a ichtyologické konferenci v Praze

RybIkon_2016

 


 

21. 1. 2016

Dosavadní výsledky projektu budou prezentovány na XV. České rybářské a ichtyologické konferenci konané 4. – 5. února v Praze.

XV. Česká rybářská a ichtyologická konference


 

  1. 12. 2015

V zimním období bude probíhat vyhodnocování dat sebraných během letních měsíců. Jedná se mimo jiné o „In situ“ testy, které od května do srpna probíhaly na dvaceti sledovaných lokalitách.

Perlorodky byly změřeny a založeny do destiček, které byly umístěny do sledovaných toků. Přes léto probíhala údržba a kontrola. U dvou destiček byla z důvodu nízkého stavu vody provedená změna místa. Na konci srpna byly destičky vyzvednuty a perlorodky přeměřeny.

Takto získaná data jsou v současné době zpracovávána.

In situ In situ2


12.11.2015

V návaznosti na mapování pramenišť bylo provedeno hodnocení vybraných pramenišť metodou biondikačních testů „ex situ“ dle metodiky Záchranného programu. V průběhu rozsáhlého terénního vzorkování byly odebrány vzorky organominerálního detritu ze 100 lokalit ve VVP Boletice.

Vzorky detritu z jednotlivých pramenišť byly po provedení měření základních fyzikálně–chemických parametrů vody (pH, k, t). Juvenilní jedinci perlorodky říční v 2. růstové periodě původem z umělých odchovů, byli fotografováni pomocí stereoskopického mikroskopu před a po skončení experimentu. V současné době probíhají práce na zpracování a vyhodnocení fotografického materiálu.

Juvenilni_perlorodka1

 

 

V rámci Aktivity č.1 Mapování pramenišť bylo od července letošního roku dosud zaměřeno 426 míst, z toho 278 pramenných toků.

 

Mapovani_pramenist1

 

 


20.10.2015

Na základě veřejného výběrového řízení na zakázku malého rozsahu byl jako zhotovitel díla „Mapování a databáze prameništ, odběr vzorků a realizace bioindikačních in-situ testů“  vybrán Ing. Ondřej Spisar Ph.D., sídlem Mánesova 10/78901, Zábřeh.


12.7.2015

V průběhu řešení budou uspořádány dva informační semináře o postupech a výsledcích realizace projektu. Semináře si kladou za cíl nejen informovat, ale rovněž diskutovat témata související s realizací projektu. Bližší informace o programu a plánovaných termínech seminářů budou s předstihem zveřejněné.