Realizace záchranného programu pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) na katastrálním území VVP Boletice

Tento projekt, financovaný z prostředků EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí, je zaměřený na realizaci záchranného programu (ZP) pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera). Konkrétně řeší mapování a výzkum potravních zdrojů perlorodky říční a monitoring stavu populace pstruha obecného ve vztahu k reprodukčním možnostem perlorodky. Projekt je realizován ve Vojenském výcvikovém prostoru Boletice (VVP Boletice), jehož součástí je hlavní pramenná oblast povodí řeky Blanice zahrnující síť dalších přítoků. Povodí Blanice má z hlediska ochrany perlorodky zásadní význam, protože hostí největší populací tohoto druhu v ČR, která je současně jednou z nejpočetnějších populací ve střední Evropě.

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Česká zemědělská univerzita v Praze zastoupená realizačním týmem tohoto projektu a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.